Ngọc Bội Dây Treo

Ngọc bội lồng đèn,mang lại bình an,thu hút thật nhiều may mắn S252

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đèn lồng đá ngọc Miến Điện + Kích thước (dài): 32cm + Khối lượng: 26g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình

Ngọc bội đèn lồng nhỏ,mang lại bình an,thu hút thật nhiều may mắn S525

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đèn lồng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 36cm + Khối lượng: 39g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình

Ngọc bội phiên tiêu,thu hút thật nhiều may mắn S529

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội phiên tiêu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 38cm + Khối lượng: 54g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí,

Ngọc bội Tỳ hưu,sinh tài phát lộc,công danh thăng tiến S237

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ Hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 38cm x 3.3cm + Khối lượng: 52g + Ý nghĩa: