Long quy hoàng long trung,mang lại tuổi thọ dài lâu M038

+ Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) đá Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 11cm x 11cm

Rồng thanh ngọc,mang ý nghĩa thăng tiến công danh M113

+ Chất liệu và hoàn thiện: Rồng (tuổi Thìn) Thanh ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 2cm x 6.7cm + Khối lượng:

Kỳ lân đứng đá Lam Ngọc,trấn trạch thanh trừ tà khí M054

+ Chất liệu và hoàn thiện: kỳ lân đứng đá Lam Ngọc (Miền Nam – Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 7cm x 13cm.

Thiềm thừ lam ngọc trung,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc M044

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá Lam Ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 15cm x 10cm

Cóc ngọc Hoàng Long,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túcTT-HL-10099

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x

Cóc ngọc Hoàng Long,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc TT-HL-18078

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17.5cm x

Cóc ngọc Hoàng Long,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc TT-HL-19907

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x

Cóc ngọc Hoàng Long,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc TT-HL-12121

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x

Cóc ngọc Hoàng Long,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc TT-HL-5888

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x

Thiềm thừ Phỉ Thúy,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc C_NPT_1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 16cm x 20cm

Thiềm thừ tam thể,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc CTC-3M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.7cm x


Công Ty Đá Quý – Đá Quý Phong Thủy – Công Ty Đá Quý Phong Thủy