con vật linh phong thủy

Cóc ngọc Hoàng Long,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túcTT-HL-10099

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x

Cóc ngọc Hoàng Long,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc TT-HL-18078

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17.5cm x

Cóc ngọc Hoàng Long,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc TT-HL-19907

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x

Cóc ngọc Hoàng Long,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc TT-HL-12121

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x

Cóc ngọc Hoàng Long,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc TT-HL-5888

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x

Thiềm thừ Phỉ Thúy,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc C_NPT_1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 16cm x 20cm

Thiềm thừ tam thể,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc CTC-3M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.7cm x

Thiềm thừ ngọc Phỉ Thúy,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc C-NPT

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 18cm x 25cm

Thiềm thừ Cẩm thạch,giữ tài nhả lộc, mang lại sự sung túc CTT-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 12cm +

Tỳ hưu thạch anh đen,sinh tài tiến lộc,sự nghiệp thăng tiến DT157

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà dáng đứng cánh vểnh, cỡ lớn (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ. + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu Tiêu Ngọc xanh trung,sinh tài tiến lộc,sự nghiệp thăng tiến M002

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 9cm x